Groep 5/6/7/8

 

 

Aanbod lesbrieven:

Groepen 5/6/7/8

  • De Prehistorie: Steentijd, IJzertijd en Bronstijd (vernieuwd)
  • De Romeinen
  • Eten en drinken met de Romeinen
  • De Middeleeuwen
  • Archeoloog in de klas

Groepen 7/8

  • De bevrijding van het Land van Maas en Waal 1944-1945
  • Wijchen maakt Het! De opkomst van de moderne industrie

De Prehistorie: Steentijd, IJzertijd en Bronstijd

Beschikbaar
het gehele jaar

Duur
min. 1 uur voor de lesbrief op school, 1½ uur voor workshop in museum

Doel 
Leerlingen maken kennis met het leven in de Prehistorie en ontdekken de verschillen met de huidige tijd.

Workshop
Tijdens de workshops gaan de leerlingen verschillende vaardigheden uit de Prehistorie uitproberen en er wordt ingegaan op het leven in de Prehistorie. In het museum maken de leerlingen een ontdekkingstocht door de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd. Er zal met name worden ingegaan op de voorwerpen en vindplaatsen in Wijchen en omgeving. In het Kennislab worden workshops gegeven waarin leerlingen vaardigheden uit de Prehistorie oefenen. Door de workshops ontwikkelen de leerlingen een beter begrip van het leven in de Prehistorie.

De Romeinen

Beschikbaar 
het gehele jaar

Duur
min. 1 uur voor de lesbrief op school, 1½ uur voor workshop in museum

Doel
Leerlingen maken kennis met de Romeinse tijd en ontdekken hoe de Romeinen leefden en wat hiervan de invloed was op de eerste bewoners. Ook krijgen de leerlingen inzicht in de betekenis van de Romeinen voor Wijchen en omgeving.

Workshop
Leerlingen gaan actief aan de slag tijdens workshops die de Romeinse wereld tot leven brengen. Onder andere kunnen de leerlingen zich verkleden als Romein, leren Romeinse cijfers schrijven op wastabletten, verschillende Romeinse gebruiksvoorwerpen zoeken en ontdekken dat de Romeinen betaalden met munten waarop de keizer was afgebeeld. Het is erg leuk om “de Romeinen” op de foto te zetten; wij raden u dan ook aan om een fototoestel mee te nemen.

Eten en drinken met de Romeinen

Beschikbaar
het gehele jaar

Duur
eventueel 1 uur voor de lesbrief Romeinen op school, 1½ uur voor workshop in museum

Doel
Leerlingen ontdekken het verschil tussen het eten en drinken in de Romeinse tijd en de huidige tijd. Wat aten ze in die tijd, welke producten waren beschikbaar, hoe rook het en vooral: hoe smaakte het? Dat ontdekken de leerlingen tijdens verschillende workshops in het museum.

Workshop
Workshop waarin Romeins eten centraal staat. Verschillen tussen eetgewoontes en kookmethoden worden spelenderwijs duidelijk gemaakt.

Deze lesbrief sluit aan en biedt verdieping op het onderwerp leven in de Romeinse tijd maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden. De lesbrief Romeinen wordt in dit geval als voorbereiding aanbevolen.

De Middeleeuwen

Beschikbaar
het gehele jaar

Duur
min. 1 uur voor de lesbrief op school, 1½ uur voor workshop in museum

Doel
Leerlingen ontdekken hoe men leefde in de Middeleeuwen. Ze ontdekken verschillen tussen de diverse standen, zoals bijvoorbeeld monniken en ridders. De leerlingen onderzoeken diverse bronnen en de verhalen die deze bronnen vertellen, zo komen ze meer te weten over deze tijd!

Workshop
Tijdens de workshops bepalen de leerlingen waar je het beste een kasteel kunt bouwen, proberen te schrijven als een monnik, maken kennis met de Juliaanse kalender en spelen de troubadour.

Archeoloog in de klas

Beschikbaar
het gehele jaar

Duur
1 uur voor de lesbrief op school

Plaats
eigen groepslokaal

Workshop
De groep krijgt op school bezoek van een museumdocent die vertelt wat archeologie inhoudt. De museumdocent heeft allerlei interessante voorwerpen bij zich die gevonden zijn in Wijchen en omgeving. Wat zijn de verhalen van die voorwerpen, wat vertellen ze ons? Daar gaan de leerlingen het met de museumdocent over hebben.

De Bevrijding van het Land van Maas en Waal 1944 – 1945

Beschikbaar
het gehele jaar

Duur
1¼ uur in het museum. Als inleiding kunnen enkele filmpjes van Beeldbank worden gebruikt, bijvoorbeeld: Een dapper plan mislukt.

Doel
Leerlingen maken kennis met het leven van kinderen tijdens de bevrijding van Wijchen. Zij komen meer te weten over het dagelijks leven.

Workshop
De lesbrief wordt ingeleid met een PowerPoint. Aan de hand van enkele voorwerpen ontdekken leerlingen meer over de bevrijding in 1944-1945. In een kort filmpje vertellen twee kinderen hoe zij de oorlog en de bevrijding beleefd hebben. Daarna volgt een discussie over het thema Vrijheid, wat betekent dat nu!

Wijchen maakt Het!

Lesbrief bij de expositie Wijchen maakt Het! De opkomst van de moderne industrie die tot en met 14 januari 2018 te zien is.

Beschikbaar
Tot en met december 2017

Duur
1½ uur voor workshop in museum

Doel
De leerlingen ontdekken de geschiedenis van de industrialisatie van Wijchen en gaan met hun medeleerlingen in gesprek over de toekomstmogelijkheden. De leerlingen ontdekken welk beroep aantrekkelijk lijkt.

Workshop
Inleiding met de film Vroeger was alles anders. Hierna wordt de groep in twee subgroepen verdeeld. De eerste groep maakt een ontdekkingstocht door de expositie Wijchen maakt Het! De tweede groep onderzoekt de toekomstmogelijkheden voor de nieuwe generaties. Na een half uur wisselen de groepen. Daarna volgt een korte afronding met een presentatie van de verschillende ideeën over de toekomstmogelijkheden.

Dag en plaats lesbrieven

Dag
in principe worden de workshops in het museum op werkdagen in de ochtend gegeven, maar in overleg is het ook mogelijk om op maandag- of dinsdagmiddag een workshop te volgen.

Plaats
Museum Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen, T 024 642 47 44
Behalve de lesbrief “Archeoloog in de klas”, deze vindt plaat in het eigen groepslokaal

 

 

Deel dit bericht