Aanbieding armband van Dreumel met lezing

Ga terug

Zondag 26 januari 2020 bieden de Vrienden Museum Kasteel Wijchen de ruim 3000 jaar oude armband van Dreumel aan aan ons museum. Naast de aanbieding zal archeoloog Liesbeth Theunissen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een lezing geven over de armband.

Lezing

Dat bij baggerwerkzaamheden en ander grondverzet bijzondere voorwerpen uit een ver verleden worden gevonden, is alom bekend. De zeebodem van de Noordzee, de oevers van de grote rivieren en opvullingen van beken geven regelmatig hun geheimen prijs. Zo ook de Waal bij Dreumel, waar 25 jaar geleden een bronzen armband is gevonden.
De armband van Dreumel is bijzonder vanwege verschillende redenen: het sieraad is puntgaaf en goed bewaard gebleven. Omdat de vorm lijkt op de Griekse hoofdletter omega wordt ze ook wel omegavormige armbanden genoemd. Er zijn er maar een paar van in Nederland gevonden. Verondersteld wordt dat ze in Noord-Nederland zijn gemaakt, in de late bronstijd.

Over wat de betekenis is van deze armband, wat de metaalsamenstelling is en waarom de armband juist daar terecht is gekomen, zal dr. Liesbeth Theunissen ingaan. Zij werkt als archeoloog, met als specialisatie de late prehistorie, voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Programma

14.00 Inloop  met koffie/thee
14.15 Openingswoord door Rylana Seelen, directeur Museum Kasteel Wijchen
14.20 Inleiding door Vrienden Museum Kasteel Wijchen
14.25 Lezing door Liesbeth Theunissen
15.15 Aanbieden armband aan het museum
15.20 Afsluiting met koffie/thee
15.40 Mogelijkheid tot museumbezoek op eigen gelegenheid
17.00 Einde programma

Toegangsprijs

Toegang tot de lezing is gratis.
Voor aansluitend bezoek aan het museum gelden de normale toegangsprijzen. Indien u deze middag lid wordt van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen is het museumbezoek gratis.

Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Kijk voor meer informatie over de Vrienden Museum Kasteel Wijchen en lidmaatschap op Vrienden Museum Kasteel Wijchen.

 

Deel dit bericht