Lezingenmiddag: middeleeuwse boeken

Ga terug

Zondag 17 februari 2019 organiseren wij een lezingenmiddag bij de expositie Strengels & Letters. Boeken maken in middeleeuws Gelre. Drie gastsprekers belichten ieder een thema rondom middeleeuwse boeken. Na afloop kunnen toehoorders naar keuze deelnemen aan een rondleiding door de expositie.

De lezingen

Het lange leven van het gebedenboek van Maria van Gelre door Suzette van Haaren, MA
Begin vijftiende eeuw liet Maria van Gelre een zeer persoonlijk gebedenboek maken. Ongeveer tien jaar na de voltooiing van het eerste gedeelte liet zij nog extra teksten en miniaturen toevoegen. Het gebeurde vaak dat in middeleeuwse boeken dit soort veranderingen werden aangebracht. Maar zelfs na de dood van Maria was het gebedenboek nog aan veel verandering onderhevig: het is uiteengehaald en opgesplitst, herbonden en onherroepelijk beschadigd. Tijdens de lezing neemt Suzette van Haaren u mee door het lange leven van het gebedenboek van Maria van Gelre om te ontdekken hoe het boek is geworden zoals wij het nu kennen.

De kunst van het handboekbinden door Jan Bosch
De meeste boeken worden heden ten dage machinaal vervaardigd. Dat was vroeger anders, toen werd elk boek met de hand gemaakt. Ook nu is er nog een kleine, maar groter wordende groep van mensen die dit eeuwenoude ambacht in stand houdt. Een ambacht dat technische vaardigheden combineert met kunstzinnige aspecten en dat door de eeuwen heen prachtige unieke boeken opleverde. Maar ook maken zij gebruik van eigentijdse technieken en nieuwe materialen. Daarmee zorgen zij naast al het confectiewerk van de uitgeverijen voor de haute couture in de boekenwereld. In zijn lezing laat Jan Bosch stapsgewijs zien hoe vanuit de ruwe materialen een boek ontstaat. Hij doet dat aan de hand van de illustraties uit de eerste Nederlandse beschrijving over het maken van boeken van Dirck de Bray uit 1658 en demonstreert alle handelingen gebruik makend van authentiek boekbindgereedschap. Ook laat hij voorbeelden zien van de manier waarop boeken nu en in het verleden zijn vorm gegeven en gedecoreerd.

Het ongewone middeleeuwse boek door Drs. Astrid Enderman-Beckers
De middeleeuwse lezers waren niet veel anders dan wij. Ze hielden van mooie boeken met luxe materialen maar ook van rare vormen. Uiteraard hing daar een prijskaartje aan. Dus voor de gewone boekjes vonden ze een simpel omslagje prima. Soms zelfs zo goedkoop mogelijk. Een enkeling ging zo ver dat je niet eens van een kaftje kunt spreken. Met heel veel foto’s en schilderijen duiken we in de wereld van het ongewone middeleeuwse boek.

Rondleiding expositie

Aansluitend aan de lezingen kunnen toehoorders deelnemen aan een rondleiding door de expositie Strengels & Letters. Boeken maken in middeleeuws Gelre. De rondleiding wordt gegeven door Drs. Astrid Enderman-Beckers. Speciaal hiervoor zal het museum langer open blijven.

Programma

13.00 uur inloop met koffie/thee
13.30 uur Lezing “Het lange leven van het gebedenboek van Maria van Gelre” door Suzette van Haaren, MA
14.15 uur pauze
14.30 uur Lezing en presentatie “De kunst van het handboekbinden” door Jan Bosch
15.30 uur pauze
15.45 uur Lezing “Het ongewone middeleeuwse boek” door Drs. Astrid Enderman-Beckers
16.30 uur einde lezingen
16.30 uur optioneel: rondleiding expositie door Drs. Astrid Enderman-Beckers.
17.30 uur einde programma

prijs

Toegang lezingen (excl. museumbezoek)        € 5,00 p.p. *
Toegang lezingen incl. rondleiding expositie € 5,00 p.p. + museumticket *

* koffie/thee inbegrepen

De Gastsprekers

Suzette van Haaren, MA
Suzette van Haaren is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van St Andrews. Zij is voornamelijk geïnteresseerd in de positie van middeleeuwse handschriften als cultureel erfgoed in de huidige maatschappij. In haar onderzoek kijkt ze met name naar de invloed van digitale technologie op onze perceptie van en omgang met handschriften.

Jan Bosch
Jan Bosch is handboekbinder en boekrestaurator. Hij volgde de 2 jarige avondopleiding handboekbinden aan het Grafisch Lyceum in Amsterdam en de eveneens 2 jarige avondopleiding boekrestauratie bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Daarnaast is hij 9 jaar voorzitter geweest van de Stichting Handboekbinden, een organisatie die zich sterk maakt voor het handgebonden boek en het maken daarvan in al haar ambachtelijke en kunstzinnige aspecten.

Drs. Astrid Enderman-Beckers
Drs. Astrid Enderman-Beckers is afgestudeerd in de Nederlandse Taal en Cultuur in de richting Oude Literatuur voor 1650. Op dit moment volgt zij de opleiding tot Boekrestaurator aan het Grafisch Lyceum in Hilversum om zo volwaardig boekrestaurator, gespecialiseerd in boeken uit de periode 1200-1700, te worden.
Astrid is als gastconservator betrokken geweest bij het opzetten van de expositie Strengels & Letters

 

 

 

Deel dit bericht