Archeologie

Museum Kasteel Wijchen heeft een uitgebreide archeologische collectie. De collectie wordt in volgorde van tijd gepresenteerd.

Wijchen was eeuwenlang een rustig boerendorp. In de Romeinse tijd heeft Wijchen zich snel ontwikkeld. Dat kwam omdat Wijchen in die tijd een plek was waar veel rijken kwamen. Wijchen lag – net als nu – dichtbij Nijmegen, maar had niet de drukte, het lawaai en de vervuiling van de stad. De rijke inwoners hebben hun sporen in Wijchen achtergelaten: gebouwen, gebruiksvoorwerpen en graven met rijke grafgiften.

Een groot deel van de voorwerpen die te zien zijn in het museum is afkomstig uit de verzameling van de in 1952 overleden kousenfabrikant F.G.J. Bloemen. Frans Bloemen wist dat er al vanaf 1880 resten van oude culturen in de Wijchense bodem werden gevonden. In 1897 werd bijvoorbeeld een uitzonderlijk mooi gegoten bronzen potje met hengsel en deksel gevonden, waarop in reliëf een aantal dieren staan afgebeeld. Ook het zeer hoog aangeschreven Wijchens wagengraf werd in dat jaar ontdekt.
Bang dat het culturele erfgoed van Wijchen verloren zou gaan, begon Frans Bloemen antiquiteiten te verzamelen. Zodra zijn collectie enige omvang had begon hij ook met het tonen er van aan het Wijchense publiek. De eerste oudheidkamer opende aan de Markt in 1927.

Ondanks dat er voorwerpen van andere materialen in de collectie zijn, bestaat de Frans Bloemen collectie voornamelijk uit aardewerk. Tijdens de jaren dertig kreeg hij veel ‘erdmennekes potjes’ in zijn bezit. De mensen zochten in de crisisjaren de heuvels af met prikstokken, in ruil voor de kousen en sigaren die ze van Bloemen hiervoor zouden krijgen. De kleine gaatjes in veel van de potten en urnen uit de collectie zijn beschadigingen die door de prikstokken zijn aangebracht.

Het museum is ook beheerder van de gemeentelijke collectie bodemvondsten, welke groeit met elke opgraving in de omgeving. Ook zijn de collecties van andere plaatselijke particuliere verzamelaars door de jaren heen bij het museum terechtgekomen, zoals die van wijlen huisarts P. Franssen waarin, alweer, de Romeinse periode naar voren springt.

Ondanks de nadruk op de Romeinse periode is er ook voor liefhebbers van de Prehistorie en de vroege middeleeuwen genoeg om van een bezoek een genot te maken. Gereedschappen, sieraden, wapens, gebruiksvoorwerpen. Je kunt het allemaal vinden op de afdeling Archeologie.

Deel dit bericht