Leen jouw Museumkaart uit in de Museumweek

Leen tijdens de Museumweek samen met 1,4 miljoen andere kaarthouders je Museumkaart uit. Geef je oma een museumbezoek, laat je bakker of slager cultuur proeven en check eens bij je buurman of hij een tentoonstelling kan waarderen. Zo kunnen we samen zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met het bijzondere aanbod in musea. Leuk, want het museum is van en voor ons allemaal!

De spelregels

  • Tijdens de Museumweek hoeven musea niet te controleren of de getoonde Museumkaart van de bezoeker zelf is.
  • Het is wel zo dat mensen de échte Museumkaart moeten laten zien. Geen kopie of foto van de kaart.
  • Er mag per kaart 1 bezoeker naar binnen. De bezoeker komt dus in plaats van de kaarthouder. Je kunt wel altijd zelf nog op een ander moment gaan.
Deel je Museumkaart

Zien en doen in Museum Kasteel Wijchen

In de Museumweek kan je in Museum Kasteel Wijchen meedoen aan verschillende activiteiten.

Deel dit bericht

Ingrid Gerritsen benoemd tot directeur van Museum Kasteel Wijchen

Ingrid Gerritsen wordt met ingang van 1 maart 2023 directeur van Museum Kasteel Wijchen. De nieuwe directeur is een zeer ervaren erfgoedspecialist. Daarnaast verdiende zij haar sporen als beleidsmedewerker, adviseur en projectleider in de erfgoedsector. Bovendien is Ingrid Gerritsen letterlijk thuis in Maas-en-Waal.

Eerder werkte Ingrid Gerritsen (40) onder meer voor Erfgoed Gelderland, Museum Het Valkhof en Stedelijk Museum Breda. Als adviseur bij Erfgoed Gelderland heeft zij vele museumorganisaties ondersteund. Ook bekwaamde zij zich in tentoonstellingsbouw, informatie- en collectiebeheer en vrijwilligersmanagement. De nieuwe directeur heeft een groot nationaal en internationaal netwerk in de erfgoedsector.

Opleidingen in de erfgoedsector

Na de middelbare school in Druten heeft Ingrid Gerritsen opleidingen gevolgd voor edelsmid en metaal-restaurator en vervolgopleidingen in de erfgoedsector op gebied van collectiebeheer, projectleiding en organisatie. Ook liep zij stage bij Archeospecialisten te Amersfoort, het British Museum te Londen, The National Gallery of Victoria in Melbourne en Museum Het Valkhof te Nijmegen. Ingrid Gerritsen woont met haar gezin in Beneden-Leeuwen.

Bezoekers blijven verrassen

Ingrid Gerritsen kijkt er enorm naar uit om het werk van haar voorganger Rylana Seelen voort te zetten: “Samen met de staf en de vele vrijwilligers wil ik de band met instellingen en bedrijven in de regio versterken. Dat is nodig om onze bezoekers te kunnen blijven verrassen met bijzondere tentoonstellingen, erfgoededucatie en gezinsactiviteiten.” Daarnaast wil Ingrid aandacht schenken aan de inhoudelijke kant van het museum, met veel zorg voor de waardevolle archeologische collectie.

Ambities van Wijchen

Het museumbestuur heeft daar alle vertrouwen in, stelt voorzitter Walther Verhoeven: “We zijn  ervan overtuigd dat Museum Kasteel Wijchen zich onder de creatieve en bevlogen leiding van Ingrid voorspoedig verder zal ontwikkelen. Zo blijven we bijdragen aan het culturele klimaat en de ambities van onze gemeente. Wijchen wil een ondernemende en aantrekkelijke woongemeente zijn met in 2035 naar verwachting 50.000 inwoners. Of zoals het gemeentebestuur schrijft in zijn toekomstvisie: ‘een dorpse gemeente met stadse allure’. Daar werken we als Museum Kasteel Wijchen graag aan mee.”

Foto: Bas Driessen Studio Raznd

Deel dit bericht

Inschrijving symposium ‘Wijvenwereld’ gestart

Bij de tentoonstelling ‘Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen’ organiseert Museum Kasteel Wijchen op zaterdag 11 maart 2023 een symposium. Met toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland wordt de positie van de vrouw in de late middeleeuwen vanuit meerdere perspectieven belicht. Inschrijven voor het symposium kan vanaf nu.

De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Vrouwen komen er amper aan te pas. Klopt dit beeld wel? Middeleeuwse vrouwen hadden in de Lage Landen best veel rechten: ze dreven handel, verkondigden hun mening en drukten wel degelijk hun wil door. Deze ‘wijven’, het middeleeuwse woord voor ‘vrouwen’, bevolkten de stad en het platteland. Hun positie verschilde minder van de hedendaagse vrouw dan gedacht. In het symposium belichten vier sprekers vanuit verschillende perspectieven hoe de positie van vrouwen in de late middeleeuwen eruit zag.

Vrouwelijke spionnen, geldschieters en huwelijkspartners

In de lezing ‘Vrouwelijke spionnen, oorlog en politiek: een nieuwe blik op de late middeleeuwen’ onderzoekt Jelle Haemers de sporen van vrouwen in oorlogen en politiek, naar aanleiding van een recent verschenen studie over vrouwelijke spionnen in de Vlaamse Opstand (1488-89).
Kunsthistoricus Rob Dückers laat aan de hand van fraaie handschriften, gerelateerd aan belangrijke vrouwen uit de leefwereld van de gebroeders Van Lymborch, zowel in hun nieuwe thuis in Frankrijk als hun geboortestreek in het hertogdom Gelre, zien dat vrouwen in de late middeleeuwen meer waren dan enkel het sieraad van de man.
Andrea Bardyn belicht de positie van vrouwen op kredietmarkten in de laatmiddeleeuwse steden aan de hand van het levensverhaal van Janne Schuts, een geldschieter uit het vijftiende-eeuws Antwerpen, en duizenden transacties bewaard in stedelijke schepenregisters.
Tenslotte onderzoekt Chanelle Delameillieure in haar lezing hoe middeleeuwse huwelijkspartners, families en rechters toestemming en dwang definieerden en of vrije partnerkeuze een sociale realiteit was in de laatmiddeleeuwse Lage Landen.

Sprekers

Rob Dückers is directeur van Emerson College European Center, de Europese campus van de gelijknamige universiteit in Boston. Hoogleraar Jelle Haemers, Research Fellow Andrea Bardyn en gastdocent Chanelle Delameillieure zijn alle drie verbonden aan de KU Leuven en de auteurs van het boek ‘Wijvenwereld’.

Uitgebreide informatie over de lezingen, de sprekers, het volledige programma en inschrijven.

Deel dit bericht

Directeur Rylana Seelen kondigt vertrek aan

Rylana Seelen vertrekt per 1 februari 2023 als directeur bij Museum Kasteel Wijchen. Zij bekleedt deze functie sinds december 2012. In deze periode gaf zij onder andere leiding aan een grootscheepse renovatie en herinrichting van het museum. Rylana Seelen wordt directeur bij archeologiemuseum Huis van Hilde in Castricum.

Bij aantreden van Rylana Seelen eind 2012 stond het museum voor een transitie met de nieuw geformuleerde missie: “Museum  Kasteel  Wijchen  bewaart  het  cultureel  erfgoed  van  Wijchen  en omgeving  en maakt dit toegankelijk voor  publiek om  hen te  verrijken, inspireren en verbinden.” Met veel enthousiasme heeft Seelen het museum door deze transitie geleid en heeft het museum een professionaliseringslag gemaakt.

Kwalitatieve en interessante tentoonstellingen, activiteiten en lesprogramma’s zorgden ervoor dat bezoekers het museum steeds opnieuw wisten te vinden. Gebruikmakend van een uitgebreid netwerk creëerde Seelen samenwerkingen waardoor het museum zich steeds sterker in de Wijchense samenleving en de regio wist te positioneren.

In 2020/2021 is Kasteel Wijchen gerenoveerd en heeft ook het museum onder leiding van Seelen een complete metamorfose ondergaan. Het museum is eigentijds en tijdloos vormgegeven als ontdek- en beleefmuseum, waarin de vaste presentatie op de tweede verdieping verrast en de ‘magie’ van het kasteel meer zijn werk doet.

Seelen: ”De afgelopen jaren heeft Museum Kasteel Wijchen zich ontpopt tot een museum met lef en ambitie. Met spraakmakende tentoonstellingen wisten we te verrassen, te verrijken en ook buiten de kasteelmuren te treden. Ik ben trots dat ik deel heb mogen uitmaken van dit proces, dat ik heb mogen werken met enthousiaste en creatieve vrijwilligers en een kundige staf en bestuur. Er is een groot netwerk van cultuur- en erfgoedcollega’s, de gemeente, provincie, onderwijs en ondernemers die Museum Kasteel Wijchen een warm hart toe dragen. Museum Kasteel Wijchen is klaar voor de toekomst en in kundige handen!”

Het bestuur betreurt het vertrek van Seelen, maar is haar zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de transitie die het museum heeft doorgemaakt. Rylana Seelen laat een professioneel museum achter dat na de renovatie klaar is voor een nieuwe fase en over 5 jaar het 100-jarig bestaan hoopt te vieren. Het museumbestuur zoekt een opvolger voor haar die de komende jaren – samen met de vrijwilligers en de staf – de kwaliteit van Museum Kasteel Wijchen verder gaat ontwikkelen en een sterke verbinding tot stand brengt met de Wijchense gemeenschap

Deel dit bericht

Middeleeuwse vondsten Batenburg te zien in Museum Kasteel Wijchen 

In en rondom Wijchen zijn er door de jaren heen talloze vondsten gedaan die ons een kijkje geven in de rijke bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Onlangs is er door rioleringswerkzaamheden in Batenburg flink gegraven in de Kerkstraat, Kruisstraat en Stadswal. Vanaf nu zijn meerdere unieke middeleeuwse vondsten uit deze opgraving te zien in Museum Kasteel Wijchen. Er zijn middeleeuwse kledingaccessoires, botten en divers eet- en drinkgerei gevonden.

Een hele bijzondere vondst is een leisteen met Latijns gebed aan St. Maarten, de beschermheilige van de soldaten. Niet veel mensen konden in de 14e eeuw in het Latijn schrijven. Deze leisteen moet dus van een bijzonder iemand zijn geweest. Daarnaast is er een onderdeel van een harnas aangetroffen. De vondsten laten dus niet alleen het dagelijkse Batenburgse leven, maar ook de militaire activiteiten in de tijd van Kasteel Batenburg zien. 

Middeleeuws Batenburg is vanaf nu te zien in Museum Kasteel Wijchen.

Foto: Raap

Deel dit bericht

Nieuw bestuur Museum Kasteel Wijchen

Wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijn van een tweetal bestuursleden is Museum Kasteel Wijchen eind 2021 een wervingscampagne gestart om de vertrekkende bestuursleden op te volgen alsmede het bestuur uit te breiden. Woensdag 16 maart jl. is het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

De vertrekkende bestuursleden, voorzitter Marianne Bakker-Otten en secretaris Eric Graauwmans, worden opgevolgd door respectievelijk Walther Verhoeven en Alex Elemans.

Daarnaast zijn Robin Hoeks en Robert-Jan Lambrichs toegetreden om het bestuur te versterken. Uiteraard met steun van de zittende bestuursleden Anne van den Bosch, Hans van Haeren en Ruud Weijling.

Walther Verhoeven heeft in veel organisaties gewerkt, meest als adviseur, woordvoerder en communicatiedirecteur. Dit jaar zwaait hij af bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in verenigingen en stichtingen, zoals ook nu nog bij de Rotaryclub Wijchen-Beuningen-Tweestromenland.

Alex Elemans heeft een achtergrond in financiën en control. Naast zijn werk bij verschillende overheidsorganisaties was hij jarenlang bestuurder in de sportsector, o.a. bij Sportcentrum Arcus.

Robert-Jan Lambrichs is in zijn dagelijkse leven werkzaam voor de Nationale Politie als leidinggevende van een HRM afdeling en heeft ruime operationele achtergrond op het gebied van politiewerk.

Robin Hoeks is na zijn studie geschiedenis in de erfgoedsector gaan werken. Sinds 2017 is hij werkzaam bij Erfgoed Brabant als redacteur voor het webplatform Brabantserfgoed.nl. Met ingang van 1 april a.s. wordt hij directeur van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Onlangs heeft het museum na een periode van renovatie en vernieuwing de deuren heropend voor publiek. Het nieuwe bestuur kijkt er naar uit om samen met directie, staf en ruim 80 vrijwilligers de schouders eronder te blijven zetten en het museum verder te brengen in zijn missie.

Directie en bestuur Museum Kasteel Wijchen per 16 maart 2022
v.l.n.r. Ruud Weijling, Robin Hoeks, Robert-Jan Lambrichs, Anne van den Bosch, Hans van Haeren, Rylana Seelen, Alex Elemans, Walther Verhoeven
Deel dit bericht

Museum Kasteel Wijchen op MuseumTV

MuseumTV heeft een mini-documentaire gemaakt over Museum Kasteel Wijchen. In de documentaire maak je kennis met de collectie van het museum en Kasteel Wijchen en zijn bewoners.

Directeur Rylana Seelen verteld over Kasteel Wijchen en wat dit kasteel zo bijzonder maakt. Rondleider Ruud neemt je mee naar de kelders en conservator Ben Teubner laat enkele topstukken van de collectie zien. Een leuk voorproefje van wat je in ons museum kan beleven.

De mini-documentaire is te bekijken op MuseumTV . Nieuwsgierig? Bekijk dan hier alvast de promotietrailer.

 

MuseumTV promotrailer Museum Kasteel Wijchen

Deel dit bericht

Wat is het allermooiste kasteel van Nederland?

De ANWB organiseert de verkiezing van het allermooiste kasteel van Nederland. Nederland telt nog ongeveer 550 kastelen. Wat vind jij het allermooiste kasteel van Nederland? Doe mee en stem!

In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de ANWB 50 kastelen, waaronder Kasteel Wijchen, geselecteerd.

Kasteel Wijchen is de trots van Wijchen en haar inwoners. Het renaissancekasteel met zijn gracht is hét historische visitekaartje van Wijchen, met een bouwgeschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. De oorspronkelijke motte werd een kasteel.

Door meerdere verbouwingen in de 20e eeuw was er weinig meer van het oorspronkelijke kasteel te ervaren. Een restauratie was nodig. Het 17e eeuwse kasteel is in 2020 en 2021 in zijn oude pracht hersteld. Scheuren en verzakkingen in de kasteeltoren zijn aangepakt en diverse kamers in het kasteel hebben hun originele karakter terug. De kelders zijn gedeeltelijk uitgediept en voor het eerst te bekijken. De binnenplaats heeft een glazen dak gekregen en ‘achter de schermen’ is er hard gewerkt: een verbeterde luchtafvoer en duurzame warmteregeling. Kostbare ingrepen, maar ze maken een verblijf in ‘de parel van Wijchen’ aangenamer.

Breng je stem uit

Op het stemformulier vind je alle 50 deelnemende kastelen. Tot en met 6 maart kun je stemmen door te klikken op het kasteel van jouw voorkeur. Natuurlijk hopen we dat je op Kasteel Wijchen stemt. Niet alleen Kasteel Wijchen zetten we zo op de kaart, maar door toeristen naar het kasteel te trekken, helpen we ook de ondernemers in Wijchen en omgeving.

Uitslag

De stemming bepaalt welke kastelen eindigen in de Top 5 die in maart bekend wordt gemaakt. Een deskundige jury kiest hieruit het kasteel dat zich het Allermooiste kasteel van Nederland mag noemen. De winnaar wordt maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) bekend gemaakt op de Dag van het Kasteel.

Deel dit bericht

Bijdrage Rabo ClubSupport 2021

Met Rabo ClubSupport wil de Rabobank kennis, hun netwerk en financiële ondersteuning bieden aan clubs en verenigingen. De Rabo ClubSupport 2021 heeft Museum Kasteel Wijchen een mooi bedrag opgeleverd om te besteden aan de herinrichting van het museum.

Leden van Rabobank Rijk van Nijmegen hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage voor de betreffende club. Museum Kasteel Wijchen mag hierdoor een bedrag van € 445,58 ontvangen en daar zijn wij erg blij mee! Dit bedrag gaan we besteden aan de Bronstijdboerderij die als het ware in de museumzaal komt te ‘hangen’, een echte eye catcher.

Wij bedanken iedereen die op ons een stem heeft uitgebracht!

Deel dit bericht

Rabo ClubSupport 2021

Museum Kasteel Wijchen doet mee aan Rabo ClubSupport 2021. Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club en geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven.

Ons doel

Museum Kasteel Wijchen wil zijn positie in de samenleving versterken en uitgroeien tot het cultuurhistorisch centrum van Wijchen e.o. De renovatie van Kasteel Wijchen heeft het museum aangegrepen om de vaste collectie opnieuw in te richten. Het hele museum wordt stijlvol en tijdloos vormgegeven als ‘ontdek-’ en ‘beleefmuseum’. De archeologische collectie wordt aangevuld met interactieve elementen waar bezoekers zelf aan de slag kunnen. Eyecatcher is de historische Bronstijdboerderij die in de ruimte komt te hangen.

Stemmen

De bijdrage vanuit de Rabobank ClubSupport is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting. Van 4 tot 25 oktober 2021 kan jij je stem uitbrengen op jouw favoriete club of vereniging.

Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en stichtingen. Alle leden vanaf 12 jaar van Rabobank Rijk van Nijmegen kunnen stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van de Rabobank. Stem op ons!


Deel dit bericht