Kasteel Wijchen – een korte geschiedenis

Ondanks zijn keurig renaissance uiterlijk heeft Kasteel Wijchen een lange en roerige geschiedenis achter de rug. Door de eeuwen heen is het het decor geweest van strijd, van verbannen liefde en koninklijk leven. Een rijke geschiedenis die een bezoek meer dan rechtvaardigt voor liefhebbers van het verleden.

14e tot 17e eeuw

Het kasteel van Wijchen wordt in 1392 voor het eerst in schriftelijke bronnen vermeld. De eerste bouw gaat echter waarschijnlijk terug tot het midden van de 14e eeuw. Vele families hebben het kasteel in hun bezit gehad. In de 14e eeuw kwam het in handen van het geslacht van Galen; in 1536 kreeg de heer van Batenburg het in eigendom. Inmiddels was het kasteel minstens één keer verwoest. Hoogst waarschijnlijk heeft een van de heren van Batenburg (de familie Bronkhorst) de nieuwe burcht gebouwd, die echter pas aan het begin van de 17e eeuw is voltooid. Die voltooiing staat op naam van het prinselijke paar Emilia van Nassau en Don Emanuel van Portugal.

17e tot 20e eeuw

In 1629 overleed Emilia en het kasteel werd door haar kinderen uiteindelijk verkocht aan Philips van Nassau, heer van Grimhuizen bij Breda. Na in drie verschillende families van hand tot hand te zijn gegaan, kwamen kasteel en leengoederen in 1771 in het bezit van het geslacht Osy. De erfgenamen van baron J.J.R. d’Osy hebben het kasteel in de zomer van 1903 in de openbare verkoop gebracht. Jonkvrouwe A.W. van Andringa de Kempenaer uit Den Haag kocht het kasteel voor fl. 26.850-. Na een schoorsteen brand in de Sinterklaasnacht van 1906 brandde het kasteel geheel uit. Alleen het staande muurwerk bleef gespaard. Meubilair, bibliotheek en kunstschatten vielen allemaal ten prooi aan de vlammen. In uiterst korte tijd werd het kasteel onder leiding van de Nijmeegse architect F.A. Ludewig volledig gerestaureerd. In 1908 stond Kasteel Wijchen er weer in oude glorie. Na het overlijden van Jonkvrouwe de Kempenaer in 1926 kwam het kasteel in het bezit van haar neven. Zij gaven in 1932 opdracht het kasteel te verkopen. Een koper voor het kasteel was echter niet te vinden in de crisisjaren. Op initiatief van de burgemeester heeft de gemeente Wijchen toen het kasteel gekocht voor de som van fl. 32.000,-. Het statige slot is sindsdien Kasteel/Raadhuis en alle Wijchenaren zijn eigenaar.

21e eeuw

De toekomst ziet er positief uit voor het kasteel. Grondig gerestaureerd in de jaren negentig, biedt het kasteel sinds 1996 onderdak aan Museum Kasteel Wijchen en de raad- en trouwzalen van de gemeente Wijchen. Het museum is gevestigd op de bovenste verdieping van het kasteel, en maakt ook gebruik van een deel van de kasteeltuin. Het museum bevat collecties archeologie en hedendaagse kunst, met vaste en wisselende tentoonstellingen alsook een regionale geschiedenis expositie over de vijf kastelen op Wijchens’ grondgebied. In de kasteeltuin ligt museumtuin ‘de Tuun’ met historische landbouwgewassen en kruiden.

 

Filmpje Kasteel Wijchen en Emilia voor jonge bezoekers.

 

Deel dit bericht