Nieuw bestuur Museum Kasteel Wijchen

Ga terug

Wegens het verstrijken van de statutaire zittingstermijn van een tweetal bestuursleden is Museum Kasteel Wijchen eind 2021 een wervingscampagne gestart om de vertrekkende bestuursleden op te volgen alsmede het bestuur uit te breiden. Woensdag 16 maart jl. is het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

De vertrekkende bestuursleden, voorzitter Marianne Bakker-Otten en secretaris Eric Graauwmans, worden opgevolgd door respectievelijk Walther Verhoeven en Alex Elemans.

Daarnaast zijn Robin Hoeks en Robert-Jan Lambrichs toegetreden om het bestuur te versterken. Uiteraard met steun van de zittende bestuursleden Anne van den Bosch, Hans van Haeren en Ruud Weijling.

Walther Verhoeven heeft in veel organisaties gewerkt, meest als adviseur, woordvoerder en communicatiedirecteur. Dit jaar zwaait hij af bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in verenigingen en stichtingen, zoals ook nu nog bij de Rotaryclub Wijchen-Beuningen-Tweestromenland.

Alex Elemans heeft een achtergrond in financiën en control. Naast zijn werk bij verschillende overheidsorganisaties was hij jarenlang bestuurder in de sportsector, o.a. bij Sportcentrum Arcus.

Robert-Jan Lambrichs is in zijn dagelijkse leven werkzaam voor de Nationale Politie als leidinggevende van een HRM afdeling en heeft ruime operationele achtergrond op het gebied van politiewerk.

Robin Hoeks is na zijn studie geschiedenis in de erfgoedsector gaan werken. Sinds 2017 is hij werkzaam bij Erfgoed Brabant als redacteur voor het webplatform Brabantserfgoed.nl. Met ingang van 1 april a.s. wordt hij directeur van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Onlangs heeft het museum na een periode van renovatie en vernieuwing de deuren heropend voor publiek. Het nieuwe bestuur kijkt er naar uit om samen met directie, staf en ruim 80 vrijwilligers de schouders eronder te blijven zetten en het museum verder te brengen in zijn missie.

Directie en bestuur Museum Kasteel Wijchen per 16 maart 2022
v.l.n.r. Ruud Weijling, Robin Hoeks, Robert-Jan Lambrichs, Anne van den Bosch, Hans van Haeren, Rylana Seelen, Alex Elemans, Walther Verhoeven
Deel dit bericht