Onderwijs

De renovatie van Kasteel Wijchen en de herinrichting van de vaste collectie van Museum Kasteel Wijchen in 2021 heeft het museum aangegrepen het bestaande lesaanbod voor het schooljaar 2022-2023 te vernieuwen. Het museum biedt een gevarieerd educatief programma aan..

Voorafgaand aan het museumbezoek ontvangt de school informatie ter voorbereiding. Het museumbezoek bestaat uit een rondleiding en/of workshop. Dit gebeurt onder begeleiding van twee museumdocenten. De aanwezigheid van de leerkracht plus 1 of meerdere volwassenen is uiteraard ook van belang voor een geslaagd bezoek.

De museumlessen worden gegeven tijdens de openingstijden van het museum.

Museumlessen

Het volledige aanbod museumlessen vind je hier.

Doel en kerndoelen

Algemeen doel
De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed in het algemeen, maar er wordt in het bijzonder aandacht gezonken aan het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving.

Aansluiting bij de kerndoelen
Voor alle lesbrieven geldt dat er wordt aangesloten bij de canon Geschiedenis. Gestreefd wordt om aan te sluiten bij de kerndoelen zoals die staan beschreven. De lesbrieven sluiten in grote lijnen aan bij de volgende kerndoelen:

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor de aspecten van cultureel erfgoed.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

  • Nomadische samenlevingen in de prehistorie.
  • Agrarische samenlevingen in de prehistorie
  • De Romeinse invloed in Nederland en met name in Wijchen en omgeving.
  • De Middeleeuwse samenleving, de ontwikkeling van steden en handel. Het leven in de Middeleeuwen.

40: Historische bronnen en de eigen cultuurhistorische leefomgeving

De tijdvakken die behandeld worden zijn in te delen in de volgende perioden:

Prehistorie: De tijd van jagers en boeren. Dit betreft de Bronstijd en de IJzertijd
Oudheid: De tijd van de Romeinen
Middeleeuwen: De tijd van monniken en ridders. De tijd van steden en staten.
Moderne tijd: Leven en wonen in Wijchen eigen leefomgeving.

Los van de kerndoelen zijn er lesbrieven voor groepen 1,2 en 3.

Deel dit bericht