Onderwijs

Museum Kasteel Wijchen biedt een gevarieerd educatief programma aan. Het bestaande aanbod wordt regelmatig geactualiseerd om aansluiting met het primair onderwijs te optimaliseren.

Voor de meeste workshops geldt een soortgelijke formule. Het museum biedt de scholen kant-en-klare informatiepakketten aan die materiaal bevatten voor gebruik voorafgaand aan het museumbezoek. Het museumbezoek bestaat uit een workshop met diverse activiteiten c.q. opdrachten die door de leerlingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van twee museumdocenten. De aanwezigheid van de leerkracht plus ongeveer één volwassenen per zes leerlingen is uiteraard ook van belang voor een geslaagd bezoek.

In principe worden de workshops in het museum op werkdagen in de ochtend gegeven, maar in overleg is het ook mogelijk om op maandag- of dinsdagmiddag een workshop te volgen.

Schooljaar 2020-2021

Het bestaande aanbod is voor het schooljaar 2020-2021 aangepast vanwege de renovatie van Kasteel Wijchen. De vaste archeologische collectie is tot eind 2021 niet te zien wegens de sluiting van het kasteel. Het museum is wel geopend: in het naastgelegen Koetshuis worden exposities getoond. Deze zijn in kleine groepen door leerlingen uit het basisonderwijs te bezoeken. Wegens de huidige Coronaregelgeving heeft Museum Kasteel Wijchen enkele buitenprogramma’s en programma’s op locatie samengesteld. Het museum biedt de scholen kant-en-klare informatiepakketten aan die materiaal bevatten voor gebruik voorafgaand aan het museumbezoek. Tevens is het mogelijk om een programma ‘op maat’ samen te stellen. Het museumbezoek gebeurt onder begeleiding van twee museumdocenten.

Museumlessen

Alle museumlessen die wij aanbieden vindt u hier.
N.B.: i.v.m. de renovatie van Kasteel Wijchen zijn tot najaar 2021 niet alle lessen beschikbaar.

Doel en kerndoelen

Algemeen doel
De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed in het algemeen, maar er wordt expliciet aandacht gezonken aan het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving.

Aansluiting bij de kerndoelen
Voor alle lesbrieven geldt dat er wordt aangesloten bij de canon Geschiedenis. Gestreefd wordt om aan te sluiten bij de kerndoelen zoals die staan beschreven. De lesbrieven sluiten in grote lijnen aan bij de volgende kerndoelen:

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor de aspecten van cultureel erfgoed.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

  • Nomadische samenlevingen in de prehistorie.
  • Agrarische samenlevingen in de prehistorie
  • De Romeinse invloed in Nederland en met name in Wijchen en omgeving.
  • De Middeleeuwse samenleving, de ontwikkeling van steden en handel. Het leven in de Middeleeuwen.

De tijdvakken die behandeld worden zijn in te delen in de volgende perioden:

Prehistorie: De tijd van jagers en boeren. Dit betreft de Bronstijd en de IJzertijd
Oudheid: De tijd van de Romeinen
Middeleeuwen: De tijd van monniken en ridders. De tijd van steden en staten.

Los van de kerndoelen zijn er lesbrieven voor groepen 1,2 en 3.

Deel dit bericht