Onderwijs

Museum Kasteel Wijchen biedt een gevarieerd educatief programma aan. De bestaande lessen worden regelmatig aangepast om aansluiting met het primair onderwijs te verbeteren.

Het museum biedt de scholen kant-en-klare informatiepakketten met materiaal voor gebruik voorafgaand aan het museumbezoek. Het museumbezoek bestaat uit een workshop met diverse activiteiten en opdrachten die door de leerlingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van twee museumdocenten. De aanwezigheid van de leerkracht plus ongeveer één volwassenen per zes leerlingen is uiteraard ook van belang voor een geslaagd bezoek.

De museumlessen worden gegeven tijdens de openingstijden van het museum.

Museumlessen

Het museum wordt opnieuw ingericht en kasteel Wijchen wordt gerenoveerd. Tot 27 februari 2022 is het museum daarom gesloten. In 2022 wordt het aanbod museumlessen vernieuwd. Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn schoolgroepen van harte welkom in ons vernieuwde museum.

Doel en kerndoelen

Algemeen doel
De leerlingen maken kennis met het cultureel erfgoed in het algemeen, maar er wordt in het bijzonder aandacht gezonken aan het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving.

Aansluiting bij de kerndoelen
Voor alle lesbrieven geldt dat er wordt aangesloten bij de canon Geschiedenis. Gestreefd wordt om aan te sluiten bij de kerndoelen zoals die staan beschreven. De lesbrieven sluiten in grote lijnen aan bij de volgende kerndoelen:

51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen.
56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor de aspecten van cultureel erfgoed.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:

  • Nomadische samenlevingen in de prehistorie.
  • Agrarische samenlevingen in de prehistorie
  • De Romeinse invloed in Nederland en met name in Wijchen en omgeving.
  • De Middeleeuwse samenleving, de ontwikkeling van steden en handel. Het leven in de Middeleeuwen.

De tijdvakken die behandeld worden zijn in te delen in de volgende perioden:

Prehistorie: De tijd van jagers en boeren. Dit betreft de Bronstijd en de IJzertijd
Oudheid: De tijd van de Romeinen
Middeleeuwen: De tijd van monniken en ridders. De tijd van steden en staten.

Los van de kerndoelen zijn er lesbrieven voor groepen 1,2 en 3.

Deel dit bericht