Remember September: Yad Vashem penning

Ga terug

In het weekeinde van 2 en 3 september 2017 is voor het eerst een speciale Remember September-krant in het Rijk van Nijmegen en wijde omgeving verschenen. Deze krant heeft als doelstelling om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de regio in samenhang te presenteren en de relatie te leggen tussen toen en nu. De focus ligt daarbij op de jaren ’44 en ’45: vooral Market Garden en in relatie daarmee de frontlinieperiode en de bevrijding.

Aanleiding voor de uitgave van deze krant is de recente samenwerking tussen verschillende lokale organisaties, musea en betrokken regiogemeenten om vorm te geven aan de plannen van de provincie Gelderland rondom Herinneringstoerisme 1940-1944/45. Deze samenwerking heeft inmiddels een vaste structuur gekregen die nauw verbonden is met de Stichting WO2 Gelderland.

De onderwerpen in de krant beslaan de diverse historische locaties en bijzondere gebeurtenissen in de regio met aandacht voor elke gemeente.

Yad Vashem penning

In de krant staat een artikel over een bijzondere schenking aan ons museum: een Yad Vashem-penning met bijbehorende oorkonde. Deze eretitel wordt verleend aan niet-Joden, die belangeloos en met levensgevaar Joden hebben gered.
Het Wijchense echtpaar Anton en Marie van der Putten heeft de eretitel ontvangen omdat zij van april tot en met oktober 1944 het twaalfjarige joodse jongetje Wim van der Sluis (1931-2012) in huis hebben genomen met gevaar voor eigen leven.

Museum Kasteel Wijchen heeft deze erepenning en oorkonde geschonken gekregen van de familie Van der Putten. De penning en oorkonde met heb bijbehorende verhaal zijn tot en met mei 2018 te zien in ons museum.

Deel dit bericht