Renovatie Kasteel Wijchen

Kasteel Wijchen gaat gerenoveerd worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Vanaf 1 april 2020 gaat het museum in het kasteel dicht. Dit om het restauratiewerk uit te kunnen voeren. Maar Museum Kasteel Wijchen sluit niet de deuren. Het museum blijft actief vanuit het Koetshuis naast het kasteel.

De trots van Wijchen is het renaissancekasteel met zijn gracht. De historie hiervan gaat terug tot de veertiende eeuw. Het kasteel is samen met andere beeldbepalende elementen in het centrum, zoals De Oude Molen, de Antonius Abt-kerk, ‘t Laantje en enkele klassieke panden, hét historische visitekaartje van Wijchen.

Restauratie nodig

Het kasteel is voor Wijchen en haar inwoners een bijzondere locatie. Van buiten ziet het er prachtig uit, de binnenkant is een ander verhaal. Door meerdere verbouwingen in de twintigste eeuw is er weinig meer van het oorspronkelijke kasteel te ervaren. Ook is een deel van het kasteel niet voor iedereen toegankelijk. Het is verder niet praktisch ingericht.
Tot slot zijn door verzakking bij de toren scheuren ontstaan in de keldervloeren en de gewelven. Daarom moet de fundering van de toren worden hersteld.
De gemeente Wijchen begint in mei 2020 met de restauratie van Kasteel Wijchen. Dan zal medio 2021 het kasteel weer in oude glorie te bewonderen en te gebruiken zijn. Zo wordt deze bijzondere historische plek in Wijchen nog aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Oude luister

Het zeventiende-eeuwse kasteel herstellen we met deze grootscheepse opknapbeurt in zijn oude luister. Zo krijgt de binnenplaats een glazen dak en wordt daarmee een volwaardige ontvangstruimte. Diverse kamers in het kasteel krijgen hun originele karakter terug. Verder wordt de kelder gedeeltelijk uitgediept, waardoor bezoekers een rondje door de kelder kunnen maken. Ook komt onder de oude gewelven een nieuwe archeologische tentoonstellingsruimte. Het kasteel wordt beter toegankelijk, zodat iedereen ervan kan genieten.

Bouwkundig herstel

Ook ‘achter de schermen’ krijgt het kasteel een bouwtechnische opfrisbeurt. Een verbeterde luchtafvoer en duurzame warmteregeling zijn kostbare ingrepen, maar maken het verblijf in dit erfgoed aangenamer. Verder heeft de kasteeltoren inmiddels wat scheuren en verzakkingen. Tijdens de werkzaamheden wordt daarom de fundering hier en daar versterkt om verdere verzakking tegen te gaan. Tot slot zullen de vergaderzalen voortaan beter te gebruiken zijn voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Betere zichtbaarheid van museum

Belangrijk bij de restauratie is dat het museum beter zichtbaar is in het kasteel. Daarom verplaatsen we de entree van het museum van de zolderverdieping naar de overkapte binnenplaats. Zo worden bezoekers direct welkom geheten in het museum dat het kasteel óók is. Tevens krijgt de VVV een informatiepunt in het kasteel.

Samenwerking

We werken in dit investeringsproject met een aantal partijen samen:

  • Gemeente Wijchen
  • Provincie Gelderland
  • Toerisme Veluwe, Arnhem, Nijmegen (toerisme VAN) voor de exploitatie van de VVV
  • Architectenbureau Verlaan & Bouwstra
  • Monumentencommissie
  • Museummakers
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  • Diverse fondsen

 

Activiteiten tijdens de renovatie

 

Deel dit bericht