Schenken en nalaten

Draag je Museum Kasteel Wijchen een warm hart toe en wil je ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een nalatenschap.

Museum Kasteel Wijchen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan het museum. Er zijn nog meer fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Schenkingen

Je kunt zowel een financiële schenking doen als een schenking in goederen, bijvoorbeeld een object, passend in onze collectie.

Nalatenschap

Er kan een object, passend in de collectie van het museum of bedrag worden nagelaten aan Museum Kasteel Wijchen door middel van een bepaling in het testament. Een deel van uw nalatenschap wordt dan toegekend aan Museum Kasteel Wijchen.

De andere mogelijkheid is dat je een legaat nalaat; een bepaald bedrag wordt dan toegekend aan Museum Kasteel Wijchen.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten over schenken en nalaten? Dan kan je contact opnemen met Ingrid Gerritsen, directeur Museum Kasteel Wijchen. Zij helpt je graag verder.

Deel dit bericht