Vacatures bestuur: voorzitter en secretaris

Ga terug

Museum Kasteel Wijchen is een zelfstandig, geregistreerd, museum gesitueerd in het kasteel van Wijchen. De missie van Museum Kasteel Wijchen is het bewaren van het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en dit toegankelijk maken voor publiek om hen te verrijken, te inspireren en te verbinden. Naast een betaalde staf (directeur, conservatoren, project assistent, financieel medewerker en vrijwilligerscoördinator), draait het museum grotendeels op vrijwilligers. Na een renovatie van 1,5 jaar openen kasteel en museum binnenkort de poorten. Het museum en de gemeente vertellen gezamenlijk het verhaal van het kasteel, de omgeving en archeologische collectie.

Wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn is het bestuur van het museum op zoek naar:

Voorzitter
en
Secretaris

Het bestuur
Het bestuur van het museum hanteert voor de bestuurlijke organisatie de Governance Code Cultuur, bestaat uit 5 leden en is onbezoldigd. Het bestuur draagt de algehele eindverantwoordelijkheid voor Museum Kasteel Wijchen en bewaakt de missie van het museum. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de vaste medewerkers/vrijwilligers en vervult het bestuur voor de directeur een klankbordfunctie.

Museum Kasteel Wijchen wil divers zijn, net als de samenleving. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor het bestuur. Wij zoeken de diversiteit in kwaliteiten maar ook in leeftijd, afkomst en achtergronden.

Profiel bestuursleden algemeen

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Affiniteit met cultureel erfgoed;
  • Integer en een onafhankelijke opstelling;
  • Besluitvaardig, communicatief en teamspeler;
  • Ondernemend;
  • Bij voorkeur woonachtig in of in de omgeving van de gemeente Wijchen.

Aanvullende expertise

  • Bestuurlijk-politieke sensitiviteit (voorzitter);
  • Ervaring met notuleren, incidenteel voeren van correspondentie (secretaris);
  • Juridische kennis en/of kennis op het gebied van HRM (i.v.m. vertrek bestuurslid in 2023).

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Bakker-Otten (voorzitter bestuur, 06-5365 5998).

Belangstelling?
Heeft u belangstelling dan kunt u uw reactie voorzien van motivatie en Curriculum Vitae voor 31 december 2021 sturen naar Museum Kasteel Wijchen, t.a.v. M. Bakker-Otten, Kasteellaan 13, 6602 DA Wijchen. Per mail kan ook, het adres is contact@museumwijchen.nl. Midden januari 2022 zullen de gesprekken plaatsvinden.

Deel dit bericht