Verhalen over Wijchenaren en Nederlands-Indië gezocht

Ga terug

Vlakbij het gemeentehuis in Wijchen ligt het Indië-monument, een onopvallende gedenksteen in het groen met als opschrift: ‘Opdat wij niet vergeten’. Onder die tekst staan een viertal namen die al bijna niet meer te lezen zijn. En onderaan staat de tekst ‘Zij vielen in Indonesië’.

Het opschrift van de steen roept vragen op zoals “Wie waren deze jongens? Waarom waren zij in Indonesië?” Museum Kasteel Wijchen wil in het najaar 2016 een expositie openen over de band tussen Wijchen en voormalig Nederlands-Indië.

De expositie

Tientallen jonge dienstplichtigen uit de gemeente Wijchen zijn naar Nederlands-Indië gestuurd. Het museum wil de verhalen van deze jongens laten zien; hun ervaringen van hun reis naar Nederlands-Indië, hun verblijf daar (het tropenklimaat, eten en drinken, kennismaking met andere godsdienst, de communicatie met het thuisfront, hun taken, contacten met de lokale bevolking), hun terugkeer uit de voormalige kolonie naar Wijchen en omgeving en hoe het uit Indië komen tot op de dag van vandaag een rol speelt in hun leven. Misschien waren er ook in Wijchen wel jongens die geweigerd hebben om als soldaat naar Nederlands-Indië te gaan.
Daarnaast wordt in de expositie aandacht besteed aan Wijchenaren die daar oorspronkelijk vandaan komen en daar wellicht generaties lang hebben gewoond. Ook zal de culturele verrijking van zowel Nederland als Indonesië als gevolg van het koloniale tijdperk aan bod komen, zoals bijvoorbeeld in onze taal en ons eten (denk aan witte rijst met basterdsuiker).

Het museum zoekt

Museum Kasteel Wijchen is daarom op zoek naar verhalen van veteranen (of nabestaanden van veteranen) die als dienstplichtige in Nederlands-Indië zijn geweest of juist dienst hebben geweigerd, bewoners van Wijchen en omgeving die oorspronkelijk uit Nederlands-Indië komen of daar een tijd hebben gewoond (van een paar jaar tot generaties lang) of daar hun roots hebben (denk aan de Molukken).

Contact

Bent u een veteraan die in Nederlands-Indië is geweest, heeft u daar gewoond of uw roots daar en wilt u uw verhaal delen? Kent u een veteraan of iemand die daar gewoond heeft? Neem dan contact op met Museum Kasteel Wijchen T. 024 6424744 of E. contact@museumwijchen.nl

 

Deel dit bericht