Verwacht

Te zien van 11 september 2020 t / m 7 maart 2021

Ode aan Maas en Waal

Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het landschap zo divers is als in Nederland. Hoe is dit landschap ontstaan, welke natuurkrachten heeft het doorstaan en hoe leven we toen en nu in het rivierengebied?

Het gebied van Maas en Waal is prachtig. Niet voor niets wonen hier al eeuwenlang mensen. Vruchtbare kleigronden, hoge (en dus droge) oeverwallen, rivieren vol vis. Rivieren die bescherming boden tegen aanvallen van buitenaf en tegelijk belangrijke verkeers- en handelsroutes waren.

In de Romeinse tijd vormde de Rijn/Waal de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes genoemd. We hebben veel aan de Romeinen te danken, maar aan het landschap tussen de rivieren veranderden de Romeinen niet veel. Dit geldt ook voor de Merovingers en Karolingers in de vroege middeleeuwen. Het blijft grensgebied.

Ons cultuurlandschap is vanaf de middeleeuwen grotendeels door mensenhanden gevormd. Dat is goed te zien in het Land van Maas en Waal. In 1327 vervaardigde graaf Reinoud II, graaf van Gelre, zijn land- en dijkbrief uit, waarin het bestuur en het beheer van de dijken wordt geregeld. Het zal echter nog eeuwen duren voordat het gebied veilig is voor dijkdoorbraken en overstromingen.

De tentoonstelling ‘Ode aan Maas & Waal’ is een bijzondere lofzang aan (leven met) de rivieren. Een prachtige verzameling schilderijen, foto’s, etsen en tekeningen afkomstig uit verschillende musea tonen dit unieke landschap. Nog niet uitgekeken en zelf de handen uit de mouwen willen steken? Ga dan op onderzoek uit in het Kennislab. Bekijk en ontdek de dieren die leven in dit gebied van dichtbij. Leuk voor jong en oud!

De tentoonstelling is te zien in het Koetshuis van Kasteel Wijchen en museumtuin De Tuun.

Favoriete plekje?
Heeft u een favoriete plek in het Land van Maas en Waal? Stuur dan een foto van deze plek naar contact@museumwijchen.nl met uw verhaal. De foto krijgt een plek in de tentoonstelling.

Deze tentoonstelling komt mede tot stand door financiële steun van:

 

Deel dit bericht