Wijchen en Indië

Te zien geweest van 23 september 2016 t/m 5 maart 2017

Tegenover het kasteel in Wijchen ligt het Indiëmonument, een onopvallende gedenksteen in het groen, met als opschrift: Opdat wij niet vergeten. Onder die tekst staat een viertal namen en daaronder de tekst Zij vielen in Indonesië. Het opschrift van de steen roept vragen op: Wie waren deze jongens? Wat deden ze in Indonesië en waarom?

De expositie Wijchen en Indië gaat over de band tussen Wijchen en voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Het vertrekpunt voor deze expositie is de gedenksteen. Via de namen op de steen komen we bij een groep van tientallen jonge dienstplichtigen uit de gemeente Wijchen die naar Nederlands-Indië zijn gestuurd. Aan de hand van hun herinneringen, door henzelf verteld of door nabestaanden doorgegeven, ontdekken we de ervaringen van deze jonge jongens tijdens hun reis naar Nederlands-Indië, hun rol aldaar, hun contacten met de lokale bevolking en hun terugkeer naar Nederland.

De jongens kwamen in Nederlands-Indië ook in aanraking met andere Nederlanders, met en zonder Indische herkomst, die daar soms al generaties lang leefden. In Wijchen wonen nu 99 mensen die in Nederlands-Indië zijn geboren. Een aantal van hen vertelt hoe het leven daar was en wat zij zich herinneren van de periode 1930-1950. Hun verhalen over de verhuizing uit de voormalige kolonie naar Wijchen en omgeving komen aan bod en hoe de Indische, Molukse of Chinese afkomst vandaag de dag een rol speelt in hun leven.

De expositie laat tevens de culturele verrijking van zowel Nederland als Indonesië als gevolg van het koloniale tijdperk zien, zoals de invloeden in elkaars taal, het eten en de diverse specerijen die we dankzij Indië kennen. Ook de traditionele kledingstoffen de muziek en de beroemde wajangpoppen hebben een plek in deze veelzijdige tentoonstelling.

Deze tentoonstelling komt mede tot stand in samenwerking met de Gemeente Wijchen en diverse particulieren.

Deel dit bericht