Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen

Te zien geweest van 20 november 2022 t/m 7 mei 2023

De middeleeuwen: een donkere periode waarin geweld regeert en mannen de samenleving domineren. Vrouwen komen er amper aan te pas. Klopt dit beeld wel? Middeleeuwse vrouwen hadden in de Lage Landen best veel rechten: ze dreven handel, verkondigden hun mening en drukten wel degelijk hun wil door. Deze ‘wijven’, het middeleeuwse woord voor ‘vrouwen’, bevolkten de stad en het platteland. Hun positie verschilde minder van de hedendaagse vrouw dan gedacht.

In samenwerking met Het Gebroeders van Lymborch Huis presenteert Museum Kasteel Wijchen de tentoonstelling Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen. Een tentoonstelling over de positie van de vrouw in de 15de eeuw, zowel arm als rijk. Uit miniaturen van getijdenboeken, archeologische vondsten, literatuur, insignes en andere bijzondere voorwerpen komt een verrassend beeld naar voren over de positie en leefwereld van vrouwen. Een beeld dat anders is dan het in de 19de eeuw gevormde gedachtegoed waarmee wij zijn opgegroeid. De schijnwerpers staan gericht op een wonderlijke ‘wijvenwereld’!

Lees ook Middeleeuwse Girl Power.

Het Van Bronckhorst-Batenburg getijdenboek

In de tentoonstelling Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen is gedurende 7 weken een heel bijzonder object te bewonderen: het Van Bronckhorst-Batenburg Getijdenboek. Het boek, in particulier bezit, is slechts 1 keer eerder tentoongesteld. Kasteel Wijchen was in de middeleeuwen in bezit van de familie Van Bronckhorst-Batenburg. Het bijzondere getijdenboek komt dus ‘thuis’: terug in de regio waar het boek ook daadwerkelijk is gebruikt. Museum Kasteel Wijchen is dan ook erg trots dit boek te mogen tonen.

Het Van Bronckhorst-Batenburg Getijdenboek is een klein boek, circa 12 bij 8 centimeter. Toch heeft het meer dan 200 perkamentbladen, ruim 400 pagina’s. Veel tekstpagina’s hebben randversiering. Bijzonder is dat het boek 7 paginavullende miniaturen bevat. Eén daarvan is tot en met de kerstvakantie te zien in de tentoonstelling Wijvenwereld. Een verrassende kijk op vrouwen in de late middeleeuwen.

Dat de gebeden in het Latijn zijn, vertelt ons dat de dame voor wie het boek is gemaakt van hoge stand en opleiding was. In het getijdenboek bevindt zich een afbeelding van een rijk geklede dame, knielend op een bidstoel. Het is waarschijnlijk Catharina van Gronsveld. Ze kreeg het boek van haar man, Dirk II van Bronckhorst-Batenburg.

Te zien geweest van 20 november 2022 t/m 8 januari 2023.

Activiteitenprogramma

Bij de tentoonstelling Wijvenwereld organiseren we een afwisselend programma met activiteiten. Van workshops, lezingen, een modeshow tot aan een middeleeuws festival.

Deel dit bericht