Wijziging bestuur Museum Kasteel Wijchen

Ga terug

5 oktober 2023

Het museumbestuur van Museum Kasteel Wijchen heeft per 4 oktober 2023 een andere samenstelling. Anne van den Bosch en Hans van Haeren nemen na vele jaren afscheid. Lieke Kamphuis is op 4 oktober 2023 benoemd tot lid van het museumbestuur.

Anne van den Bosch treedt na 9 jaar terug uit het museumbestuur. Onder meer het personeelsbeleid en juridische vraagstukken waren bij haar in goede handen. Hans van Haeren treedt na 6 jaar terug uit het museumbestuur en was eerder als vrijwilliger aan het museum verbonden. In het bestuur concentreerde hij zich onder meer op de inzet van vrijwilligers. Bestuur en directie zijn beiden zeer dankbaar voor hun bijdragen gedurende vele jaren.

Bestuur en directie zijn erg blij met de komst van Lieke Kamphuis, die op 4 oktober 2023 is benoemd tot lid van het museumbestuur. Lieke Kamphuis is directeur van het Museum Gebroeders van Lymborch Huis / Stichting Maelwael Van Lymborch in Nijmegen. Daarnaast is zij kwaliteitsmedewerker bij TVN Zorgt en zelfstandig ondernemer op het gebied van historisch advies en onderzoek.

Met ingang van 4 oktober 2023 kent het bestuur van Museum Kasteel Wijchen de volgende samenstelling: Alex Elemans (secretaris), Lieke Kamphuis, Robert-Jan Lambrichs, Walther Verhoeven (voorzitter) en Ruud Weijling (penningmeester).

Cultureel erfgoed Wijchen

Museum Kasteel Wijchen bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en maakt dit toegankelijk voor publiek. Het museum is helemaal verweven met het monumentale kasteel. Het vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de streek vanaf de prehistorie aan de hand van een prachtige archeologische collectie, wisseltentoonstellingen, educatieve programma’s en tal van andere activiteiten.

Foto: Lieke Kamphuis ©Museum Kasteel Wijchen

Deel dit bericht